aktualności    


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zobaczyć Morze
www.zobaczycmorze.pl
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Celem projektu jest organizowanie rejsów jachtem "Zawisza Czarny", którego załogę w połowie stanowią osoby niewidome lub słabo widzące. Po fantastycznych doświadczeniach z lat ubiegłych, postanowiliśmy powiększyć liczbę uczestników i wydłużyć trasę naszego rejsu. W ten sposób pomnożymy grono niewidzących (lub słabo widzących) przyjaciół morza, ale i grono żeglarzy, dla których brak wzroku nie kojarzy się litylko z wyjątkowym nieszczęściem.

W roku 2008 odbędą się 3 etapy, jeden z nich w ramach międzynarodowych regat "Tall Ships Races". Ograniczeniem narzuconym przez organizatorów jest wiek uczestników. Według zasad 50 proc. załogi to młodzież 15 do 25 lat.

To będzie pierwsza w świecie taka załoga takiego żaglowca.
..................................................
Pismo dla SPONSORÓW [PDF]
..................................................
Plany na rok bieżący
..................................................
Planowany termin: 01-08-2008 do 01-09-2008. Całość podzielona została na 3 10-dniowe etapy. Poszczególne etapy planujemy następująco:

Etap 1. Gdynia - Kopenhaga - Skagen - Bergen
Etap 2. (REGATY Tall Ships Races) Bergen - Den Helder,
Etap 3. Den Helder - Helgoland - Kilonia - Karlskrona Gdynia
..................................................
Projekt "Zobaczyć Morze III - 2008" stanowi w swych założeniach przykład pokazujący zarówno uczestnikom, jak szerszemu ogółowi społeczeństwa, właściwie rozumianą integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne wzrokowo z powodzeniem wypełniają różnorodne, odpowiedzialne role zawodowe i społeczne. W trakcie dwóch zaplanowanych Rejsów, na pokładzie żaglowca "Zawisza Czarny", wachty sprawować będą wspólnie osoby niewidome oraz pełnosprawne w równych proporcjach. Niewidomym członkom załogi zostaną przydzielone obowiązki związane z obsługą dostosowanych urządzeń na wigacyjnych, obsługą żagli oraz codziennymi pracami porządkowymi na pokładzie.

Pełnosprawni uczestnicy Rejsów będą przekonywani o możliwościach wykonywania równie dokładnie przez osoby niepełnosprawne wzrokowo zadań tożsamych z zadaniami wykonywanymi przez osoby widzące. Wpłynie to pozytywnie na wzrost świadomości społecznej i przełamywanie bariery psychologicznej - strachu i obaw przed powierzaniem trudnych i odpowiedzialnych zadań w pracy zawodowej i życiu społecznym inwalidom wzroku. Udowodni, że uprawianie sportu i rekreacji w postaci żeglarstwa jest możliwe, poszerzając tym grono ludzi morza.

Prezentowany projekt jest adresowany do osób niewidomych i słabowidzących o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidztwa). Od beneficjentów będzie wymagana samodzielność i poruszanie się bez przewodnika. Projekt jest więc kierowany do osób niewidomych, które są zrehabilitowane w stopniu podstawowym. W trzech etapach rejsu udział weźmie łącznie 96 osób - 32 osoby w każdym rejsie. Połowę załogi, czyli 16 osób w każdym z rejsów będą stanowiły osoby niewidome i słabowidzące.

Pierwsza i druga edycja projektu "Zobaczyć morze" zakończyła się sukcesem. Możliwości i chęć zorganizowania trzeciej świadczą o celowości tych działań i przekonaniu organizatorów oraz pełnosprawnych członków stałej załogi, że działania tego typu mają głęboki sens, i że warto w ten sposób pokazywać możliwości osób niepełnosprawnych i wpływać pozytywnie na integrację w społeczeństwie.
21 03 2008 - ip.

 
 

Natasza Caban

Zobaczyć Morze

guestbook DZIENNIK POKŁADOWY

chomik HORN Chomik HORN

KM HORN - FACEBOOKFACEBOOK

KM HORN - subskrybujGoogle Groups

 


 
FreeTibet ratujtybet.org
 
Katalog Gwiazdor
HORN © 2006      webmaster: ip.    |lista dyskusyjna |księga gości |kontakt|