aktualności    


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze
PORZĄDEK OBRAD NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WYBORCZYM KLUBU MORSKIEGO HORN 2015


Cześć I – Zmiany w statucie Klubu Morskiego Horn

1. Otwarcie obrad – Komandor Klubu Wojciech Wiszniewski.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zaprezentowanie propozycji zmian w statucie klubu.
6. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w statucie klubu.
7. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie.

Cześć II – Wybory Zarządu Klubu Morskiego Horn

8. Wybór komisji wyborczej.
9. Informacja Zarządu o działalności klubu.
10. Dyskusja w związku z ustąpieniem zarządu klubu.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w latach 2012 – 2014.
12. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór Komandora Klubu Morskiego Horn.
14. Wybór członków zarządu Klubu Morskiego Horn.
15. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Klubu Morskiego Horn.
16. Wolne Wnioski
17. Odczytanie protokołu z obrad i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego Klubu Morskiego Horn.
13 03 2015 - pw

 
 

Natasza Caban

Zobaczyć Morze

guestbook DZIENNIK POKŁADOWY

chomik HORN Chomik HORN

KM HORN - FACEBOOKFACEBOOK

KM HORN - subskrybujGoogle Groups

 


 
FreeTibet ratujtybet.org
 
Katalog Gwiazdor
HORN © 2006      webmaster: ip.    |lista dyskusyjna |księga gości |kontakt|