Rafał Kusto

Komandor

Marcin Łukasiak

V-ce Komandor

Jacek Jabłoński

Członek Zarządu

Krzysztof Roman

Skarbnik

Kinga Łukasiewicz

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Bartek Wrzecionek

Członek Komisji

Andrzej Cudzik

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Reszke

Członek Komisji